برجسته سازی سوپر مارکت های مالی

دسته بندی اخبار بورس

عبداله دریابر معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایه امید در گفتگو با هفته نامه اطلاعات بورس:
بازار سرمایه به واسطه سهام عدالت بزرگ تر شده و چالش های آن نیز بیشتر شده است، اما بزرگ شدن بازار باعث گردیده برخی شرکت ها ملزم به شفاف سازی شوند. بزرگ شدن بازار از هر دو منظر سهامداری و تعداد شرکت ها صورت پذیرفته است و این جریان فرصت مناسب و بزرگی را برای نهادهای مالی از جمله تامین سرمایه ها ایجاد می کند تا خدمات مالی خود را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهند.
تامین سرمایه ها می توانند از طریق ایجاد مکانیزم های مختلف فرهنگ سازی سهامداری، فرهنگ سهامداری را به افراد مختلف آموزش دهند. این اقدام از چند منظر میتواند مفید واقع شود زیرا در کنار افزایش درآمد تامین سرمایه ها، مردم نیز فرهنگ و نحوه سهامداری را آموزش میبینند و در آن صورت می-توان انتظار سرمایه گذاری بلند مدت را از مردم در بازار سرمایه داشت.
بسیاری از شرکت ها با آوردن تمام زیر مجموعه های خود به بازار سرمایه علاوه بر تامین مالی خود، به بزرگ تر شدن شرکت خود نیز برای آتی می اندیشند.
بسیاری از شرکت ها که برای تامین مالی خود از طریق بانک اقدام می نمایند نیز می توانند با بورسی شدن، مشکل وثیقه های مدنظر شبکه بانکی را حل نمایند و همچنین از فرصت های تامین مالی در بازار سرمایه استفاده نمایند. بنابراین از هر منظر این اقدام و بزرگ شدن بازار سرمایه به نفع تامین سرمایه ها است.
در سال های گذشته حجم تامین مالی شرکت ها، حدود 50 تا 100 میلیارد تومان بود اما امروزه با بزرگ شدن بازار، برخی شرکت ها خواهان تامین مالی 1000 تا 3000 میلیارد تومانی هستند، بنابراین تامین سرمایه ها نیز باید بزرگ شوند و فعالیت های خود را در حوزه تأمین مالی و مدیریت ریسک تقویت کنند. در خصوص افزایش تعداد تامین سرمایه ها، به اعتقاد بنده تا حدی خوب است که بتواند به سرعت بخشی عمل به وظایف کمک کند، اما بهتر است تمام نهادهای مالی از جمله کارگزاری، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و شرکت های رتبه بندی را نیز در کنار تامین سرمایه ها گسترش دهیم. شرکت های تامین سرمایه باید به عنوان سوپرمارکت های مالی شناخته شوند و مردم به جای مراجعه به منابع غیر مجاز به شرکت های دارای مجوز روی بیاورند .
بازار روز به روز بزرگتر شده و بنابراین نیاز به این افزایش نیز در بازار احساس می‌شود. افزایش ابزارها و نهاد ها با محور خدمت به مردم، ‌دولت و بنگاه های اقتصادی می تواند به بازار سرمایه کمک کند اما نباید تعداد این مجموعه ها خارج از قاعده رشد کند و می بایست هر اقدامی گام به گام با بازار رشد کند

نظرات کاربران