اولین شرکت فعال در صنعت سنگهای زینتی در فرابورس

دسته بندی اخبار بورس

جلسه معارفه شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر به منظور عرضه اولیه در فرابورس امروز 22 خرداد 1402 در محل شرکت فرابورس ایران برگزار گردید و تامین سرمایه امید به عنوان مشاور ارزشگذاری و متعد خرید سهم در روز عرضه اولیه در خصوص ماهیت کسب وکار و پتانسیل های بالقوه و بالفعل شرکت توضیحاتی را در جمع اهالی بازار سرمایه ارایه نمود.

کتوسعه اولین شرکتی است که در صنعت سنگ های زینتی و ساختمانی فعالیت میکند و در آینده نزدیک مهمان فرابورس خواهد بود و همچنین شرکت به دلیل پتانسیل های بالقوه فراوانی که از آن بهره مند است قابلیت ایجاد مزیت های رقابتی و پایدار فراوانی دارد.

نماینده ارزش‌گذار کتوسعه در ادامه در خصوص روش‌های ارزش‌گذاری این مجموعه گفت:

🔹عملکرد سود و زیانی شرکت طی 4 سال گذشته در دوره رشد خوبی قرار داشته است.

✔️در بحث حقوق مالکانه هم شرکت در قالب افزایش سرمایه با سرمایه 107 میلیارد تومان فعال است. بدهی‌های خاصی در صورت‌های مالی وجود ندارد.

✔️ترکیب محصولات شرکت هم متنوع و زنجیره‌ای کامل است. تنها کارخانه‌ای که محصولات فرآوری شده عرضه می‌کند متعلق به نظرآباد است.

🌀سنگ کوپ چینی معدن ازنا، سنگ مرمر معادن بابا شوران و قصلان، سنگ کوپ معدن خرم آباد ، سنگ کوپ و چینی و کریستال سایر معادن قره و سنگ‌فرش معادن نظر آباد مجموعه محصولات این شرکت است.

🔹کاربردی‌ترین مدل‌های ارزیابی برای این مجموعه مدل تنزیل جریان‌های نقدی آزاد صاحبان سهام، روش تنزیل سودهای تقسیمی، روش قیمت به سود هر سهم و روش خالص ارزش دارایی‌ها تشخیص داده شده است.

🌀با بهره‌گیری از مدل‌های متفاوت ارزش‌یابی سهام و قضاوت حرفه‌ای مشاور ارزشیابی در خصوص ضرایب قابل اتکای هر مدل، ارزش برآوری حقوق مالکانه شرکت جمعا مبلغ 2 هزار و 590 میلیارد تومان و ارزش هر سهم آن نیز برابر با 24 هزار و 207 ریال پیشنهاد شده است.

نظرات کاربران