انتشار اولین اوراق اجاره مبتنی بر سهام

دسته بندی اخبار

حبیب رضا حدادی، مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) در خصوص اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان گفت:

این اوراق برای نخستین بار در بازار سرمایه بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری منتشر میشود. وی افزود به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران و حداقل کردن ریسک سرمایه گذاری یکی از راهکارهای بهینه در کنار توثیق سهام استفاده از انتشار اوراق بر مبنای خدمات رتبه بندی اعتباری است.

این اوراق توسط مؤسسه اعتباری پایا پس از بررسی ساختار مالی، جریانات نقدی مربوط به اوراق شامل اصل و اجاره بها در طی عمر اوراق، رتبه اعتباری A+ را در بلندمدت و در افق کوتاه مدت رتبه اعتباری A1 به اوراق اجاره در دست انتشار تخصیص داده شده است. پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید انجام می شود و در صورتی که رتبه اعتباری به زیر BBB تنزل یابد بانی باید تضامین لازم را ارئه نماید.

شایان ذکر است موضوع انتشار این اوراق خريد سهام شركت معدني و صنعتي گلگهر )سهامي عام( از باني )شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان ( توسط نهاد واسط و اجارۀ به شرط تمليك آنها به باني است. متعهد پذیره نویس و بازارگردان اوراق تامین سرمايه لوتوس پارسيان در نماد مهان 01 و تامین سرمايه اميد در نماد مهان 02 ، عامل فروش شركت كارگزاري خبرگان سهام و عامل پرداخت نیز شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است. زمان شروع پذيره نويسي اوراق 11/11/1399 لغایت 13/11/1399 از طریق کارگزاران عضو فرابورس خواهد بود.

وی با بیان اینکه بازار اوراق بدهی به عنوان یکی از مهم ترین بال های نظام تامین مالی در کشور در سالهای اخیر نقش مهمی در تامین مالی بخش خصوص داشته است، افزود: شرکت تامین سرمایه امید با ریل گذاری صحیح در این خصوص با برطرف کردن چالش های تامین مالی سعی در افزایش سهم خود به عنوان مشاور و متعهد پذیره نویس بازارگردانی اوراق در بازار سرمایه است تا نقش مهم و کلیدی برای کمک به تامین مالی بنگاهای اقتصادی و بخش مولد در اقتصاد داشته باشد.

نظرات کاربران