گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/28

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

ارزش معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 3 هزار و 531 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. و نسبت به میانگین هفتگی، 17% و نسبت به میانگین ماهانه 29% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 876 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 363 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 65 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 154 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

صف‌های خرید و فروش:

ارزش صف‌های خرید 267 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 85 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 25 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 163 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 319 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 306 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 245 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.24% -5,030 2,128,458 شاخص کل
-0.21% -1,551 722,426 شاخص هم وزن
-0.40% 27,600,000 قیمت سکه بورسی

 

آمار روز بورس فرابورس
تعدادکل نمادهای مثبت 220
تعداد کل نمادهای منفی 565
تعداد صف های خرید 64
ارزش صف های خرید 270 میلیارد تومان افزایش 85 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 47
ارزش صف های فروش 165 میلیارد تومان کاهش 30 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 360 میلیارد تومان خروج 880 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.5 همت 17% کاهش نسبت به میانگین هفته و 29% نسبت به ماه
معاملات سنگین بازار رتاپ،وبهمن،کویر،ثعمرا،ولراز،شاروم،وسدید،کماسه،شسینا،وآفر،ثفارس،پالایش

 

میلیارد تومان نام
17 قندوشکر صنایع با بیشترین ورود
13 محصولات فلزی
6 نهادهای مالی واسط
-68 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-52 بانکی
-51 فلزات اساسی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
11 رتاپ -30 خودرو
11 کالا -25 فولاد
11 قچار -21 فملی
7 فکمندح -20 وبملت
6 انرژی -20 وکغدیر

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

تابا ثنظام
كفرآور تپولا
وثخوز سفاسي
ثنام سايرا
ولانا فماك
تمحركه قجام
ثاصفا حرهشا
پدرخش تكنار
نتوس ثتوسا
وجامي معيار
ثعتما رتكو
جهرم خبازرس

 

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

نام درصد پایانی درصد اخرین
استقلال -0.61 -0.28
ونوين -0.66 -1.49
كشرق 0.31 0.21
پي پاد 1.4 1.22
كگل -0.16 -1.43
فجهان 0 0.11
فن افزار -0.32 -0.84
شملي -0.49 -0.62
شيراز -1.04 -2.28
مفاخر 0.1 1.21
غشاذر -0.52 -2.23
فتوسا 1.04 0.78
خچرخش 3.39 5.23
پارسان 0 -0.05
ثفارس 0.35 -1.23

 

 

خرید سنگین حقیقی در نماد وارس 136 حقیقی هر کدام 197 میلیون خریدند

نام درصد پایانی درصد اخرین cfield0 cfield1 cfield2
چكاپا2 -0.99 -0.99 1 4080 4080
وارس -1.8 -1.95 136 197 26792
وبرق 2.96 2.96 18 171 3078
شصفها 1.97 1.97 13 165 2145
فوكا 2.94 2.94 15 142 2130
بازرگام -2.05 -2.27 6 126 756
ودانا 2.96 2.96 10 121 1210
وسرمد 2.47 2.98 33 118 3894
ولراز 0.29 2.95 264 116 30624
كمينا -0.31 0.46 42 112 4704

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

غبشهر لوتوس سايرا ختراك
وجامي شكبير پرديس صبا
دحاوي فولاژ سمتاز دامين
وثنو حگهر وكار وصندوق
تيپيكو واميد دشيري ومهان
دفرا دابور وتوشه شرانل
دتهران‌ شنفت آواپارس فنوال
فاما كچاد خاور خزاميا
اتكام وپخش ونيكي كاريز
حپارسا تاصيكو رفاه وسين

 

نظرات کاربران