گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/29

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 14020629 (ارزش معاملات خرد)

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 3 هزار و 415 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. که نسبت به میانگین هفتگی، 14% و نسبت به میانگین ماهانه 29% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1148 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 275 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 259 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 180 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند.

صف‌های خرید و فروش:

ارزش صف‌های خرید 200 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 17 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 17 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 158 میلیارد تومان قرار دارد.(ربات رصدخانه)

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.34% -7,177 2,121,311 شاخص کل
-0.08% -566 721,870 شاخص هم وزن
-0.70% 27,400,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 238
تعداد کل نمادهای منفی 548
تعداد صف های خرید 58
ارزش صف های خرید 200 میلیارد تومان افزایش 17 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 45
ارزش صف های فروش 160 میلیارد تومان کاهش 17 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 380 میلیارد تومان خروج 1150 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.5 همت 14% کاهش نسبت به میانگین هفته و 29% نسبت به ماه
معاملات سنگین بازار ثفارس،کقزوی،خفولا،ذوب،شصفها،وکادو،خزر،بالاس،کدما،وسبحان،کماسه

 

میلیارد تومان نام
15 کانی غیرفلزی صنایع با بیشترین ورود
10 انبوه سازی
6.4 حمل و نقل
-46 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-41 پالایشی
-36 فلزات اساسی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
16 کقزوی -22 وتجارت
13 ثفارس -19 شپنا
8 شصفها -19 شستا
5 انرژی -17 فولاد
4 فرابورس -16 خودرو

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

شصفها بتك
ولانا رتاپ
تپولا بالاس
سقاين كقزوي
خپويش وامين
رافزا فوكا
دكپسول ولپارس
قزوين قمرو
وسبحان غيوان

 

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

شدوص كگل
سيتا سپيدار
وكغدير شلرد
ونوين شيراز
زفكا فزر
سبزوا تفارس
پي پاد وبصادر
ديران غمهرا
جم كالا

 

خرید سنگین حقیقی در نماد ولراز  122حقیقی هر کدام 124 میلیون خریدند که کلا 15.128 میلیارد می شود

فنفت2 1 9811 9811
خوساز2 1 6004 6004
وخاور2 1 4979 4979
فايرا2 1 3564 3564
كباده 2 237 474
دشيري 2 166 332
ودانا 12 135 1620
سلار 15 131 1965
ولراز 122 124 15128
كقزوي 203 114 23142
خفولا 106 111 11766
وكادو 46 109 5014
بكابل 48 106 5088
رتكو 51 103 5253
غشوكو 11 102 1122
فكمند 3 100 300
ويسا 4 99 396
شصفها 95 91 8645
ثفارس 411 91 37401

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

 

 

دحاوي حگهر فارس غدانه
وثنو واميد اتكام رفاه
تيپيكو حپارسا كاريز غكورش
دفرا دابور سامان وتوسكا
دتهران‌ شنفت پرديس غگلپا
فاما كچاد صبا سمتاز
لوتوس وپخش دامين وصندوق
وجامي اتكاي وتوشه ومهان
شكبير تاصيكو آواپارس شرانل

 

 

 

نظرات کاربران