دنیای اقتصاد

منتشر شده در ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نقش حقوقی‌ها در روندسازی

منتشر شده در ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

سه فرمانده در ۳۰۰ روز