تأمین مالی جمعی

دسته بندی

در سال های اخیر، تأمین مالی جمعی به عنوان یکی از روش¬های نوین تأمین مالی توانسته است در مواردی جایگزین روش¬های سنتی گردد. تأمین مالی جمعی، یک اجتماع آنلاین از سرمایه¬گذاران است که به سازمان¬ها و افراد برای تحقق ایده¬شان کمک می¬کند. به عبارت دیگر، تأمین مالی جمعی به فرآیند جمع¬آوری پول و تأمین سرمایه بصورت بر خط و از طریق یک پلتفرم اینترنتی برای پروژه¬های جدید و طرح¬های نوآورانه و کسب¬وکارهای کوچک است که اغلب برای شرکت¬های استارت آپ مورد استفاده قرار می¬گیرد. امروزه تأمین مالی جمعی به یک کانال جدید و معروف مالی در جهان تبدیل شده¬ است. مطابق با دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تامین مالی جمعی بر مبنای مدل مشارکت بوده و تأمین مالی ¬کننده در سود و زیان طرح شریک است.

روند تأمین مالی جمعی

 1. عقد قرارداد عاملیت بین عامل (شخص حقوقی است که اقدام به تأمین مالی جمعی می­کند) و نهاد مالی،
 2. درخواست عامل برای دریافت مجوز فعالیت،
 3. بررسی درخواست عامل توسط کارگروه ارزیابی و ارائه موافقت اصولی در مهلت یک ماهه و مجوز فعالیت در مهلت 6 ماهه،
 4. راه اندازی پلتفرم تأمین مالی توسط عامل،
 5. برقراری ارتباط پلتفرم با سامانه جامع تأمین مالی جمعی فرابورس،
 6. درخواست متقاضی برای انجام تأمین مالی و ارائه مدارک مورد نیاز به عامل،
 7. بررسی مدارک و درخواست متقاضی توسط عامل و عقد قرارداد با متقاضی و دریافت نماد از فرابورس،
 8. قراردادن طرح متقاضی در پلتفرم عامل،
 9. معرفی طرح به سرمایه­گذاران توسط عامل (فراخوان تأمین)،
 10. جمع­آوری وجوه از سرمایه­گذاران،
 11. اگر تأمین مالی مورد نظر متقاضی تکمیل شد، وجوه تأمین شده به متقاضی انتقال داده می­شود،
 12. وجوه انتقال داده شده به متقاضی برای تأمین مالی پروژه مصرف می­شود،
 13. اگر تأمین مالی مورد نظر متقاضی تکمیل نشد، وجوه جمع­آوری شده به سرمایه­گذاران بازگردانده می­شود.

 

فعالیت شرکت تأمین سرمایه امید در نقش نهاد مالی طرف قرارداد عاملیت به عنوان پایش کننده

طبق دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، عامل صرفاً از طریق انعقاد قرارداد با نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به تأمین مالی جمعی است. شرکت تأمین سرمایه امید به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 107848/121 مورخ 24/12/1398 و افزودن عبارت “فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم” به موضوع فعالیت خود، به عنوان نهاد مالی مجاز می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد نماید. در واقع طبق این قرارداد، شرکت تأمین سرمایه امید کلیه فعالیت­های عامل در ارتباط با رعایت الزامات قرارداد و دستورالعمل تأمین مالی جمعی از قبیل بررسی فرآیند اخذ مجوز فعالیت عامل، بررسی فرآیند تأمین مالی جمعی، بررسی فرآیند معاملات ثانویه اوراق گواهی شراکت و بررسی گزارش­های عملکرد و صورت­های مالی حسابرسی شده عامل را به طور مستمر پایش می­کند.

برچسب ها :

نظرات کاربران