بورس

منتشر شده در ۰۶ تیر ۱۴۰۰

نبود امکان تأمین مالی خرد

منتشر شده در ۰۵ تیر ۱۴۰۰

حذف محدودیت‌های قیمتی

منتشر شده در ۰۱ خرداد ۱۴۰۰

اعتماد؛ حلقه مفقوده بازار