مدیران
 • حبیب رضا حدادی

  مدیر عامل و عضو هیات مدیره

  سمت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره

  پست الکترونیک: hr.hadadi@omidib.com
  شماره تماس:  02154906
 • مازیار فرخی

  معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار

  سمت: معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار

  شماره تماس: 02154906
 • عبدالله دریابر

  معاون خدمات مالی

  سمت: معاون خدمات مالی

  پست الکترونیک: a.daryabor@omidib.com
  شماره تماس:  02154906
 • محمدرضا توکل نیا

  مدیر تامین مالی داخلی

  سمت: مدیر تامین مالی داخلی

  پست الکترونیک: m.tavakolnia@omidib.com
  شماره تماس: 02154906
 • سعید مینایی

  مدیر مالی

  سمت: مدیر مالی

  پست الکترونیک: s.minaei@omidib.com
  شماره تماس:  02154906
 • محمد محمدی

  مدیر خدمات مشاوره مالی

  سمت: مدیر خدمات مشاوره مالی

  پست الکترونیک: m.mohammadi@omidib.com
  شماره تماس:  02154906
 • پیمان تاتائی

  مدیر دارایی ها

  سمت: مدیر دارایی ها

  پست الکترونیک: p.tataei@omidib.com
  شماره تماس:  02154906
 • احسان عسکری

  مدیر ریسک و مهندس مالی

  سمت: مدیر ریسک و مهندس مالی

  شماره تماس:  02154906
 • ابراهیم رسولی

  سرپرست سرمایه گذاری و بازار گردانی

  سمت: سرپرست سرمایه گذاری و بازار گردانی

  شماره تماس:  02154906
 • امیرحسین افراز

  سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی

  سمت: سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی

  پست الکترونیک: ah.afraz@omidib.com
  شماره تماس : 02154906