حضور تامین سرمایه امید در نمایشگاه 2017 Invex


شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام) شما را به بازدید از غرفه این شرکت در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس،بانک، بیمه و خصوصی سازی درمرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش سالنA غرفه 12 دعوت می نماید.
   1396/8/9 13:18