بررسی عملکرد شاخص های بورس اوراق بهادار تهران


چکیده:
 این گزارش با رویکرد شفافیت بیشتر شاخص­های بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است. در این نوشتار به کارکرد شاخص اشاره شده و انواع آن از نظر وزن­دهی معرفی و به مقایسه آن­ها پرداخته شده است. هم­چنین روند شاخص کل ارزش وزنی و شاخص کل هم­وزن بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1393 تا پایان خرداد ماه سال1395  مورد بررسی قرار گرفته است.

 


   1395/7/11 14:55