حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‏ نماید. همچنین حاکمیت شرکتی تنها مربوط به ادارۀ عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی‏نفعان شرکت یا اجتماع است. نظام حاکمیت شركتی مربوط به روابط میان مدیریت، اعضای هیأت‌ مدیره، سهامداران و سایر ذی‌نفعان است و ساختاری را فراهم می‌كند كه از آن مسیر اهداف شركت تنظیم و روش‌ها‌ی دستیابی به اهداف و نظارت بر عملكرد تعیین می‏ شود. حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می ‏آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوة نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می‏ گردد.

لذا مسئولیت هیأت ‌مدیره شامل تعیین اهداف راهبردی شرکت، هدایت و رهبری شرکت در جهت تحقق اهداف مذکور، نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و ارائه گزارش به سهامداران و سایر ذی‌نفعان در چارچوب مقررات است. هیأت‌ مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نماید.

در همین راستا و بر اساس اجرای مفاد آیین ‏نامۀ حاکمیت شرکتی (ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار) و همچنین برای دستیابی به اهداف آن شامل بهبود عملکرد شرکت، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیأت‌ مدیره در برابر ذی‌نفعان و سهامداران، هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به عنوان یکی از ناشرین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تلاش کرده است اصول حاکمیت شرکتی را قبل از ابلاغ دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 12/08/1397 به نحو احسن اجرا نماید. لذا در شرکت تأمین سرمایۀ امید کمیته‏ های تخصصی حسابرسی، مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری، استخدام و رفاهی و تسهیلات ایجاد شده و در حال فعالیت هستند. در ادامه مشخصات اعضای حقیقی هیأت‌ مدیرۀ شرکت تأمین سرمایه امید به همراه تحصیلات و تجارب آن‌ها ارائه شده است.

 

مشخصات نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید

پژمان شعبان پور فرد

سمت: رئیس هیأت مدیره، عضو غیر موظف

تحصیلات: دکترای مهندسی مالی

گزیده سوابق:

 • نایب رئیس هیأت‌مدیرۀ شرکت سبدگردان نو ویرا
 • عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی
 • معاونت سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی
 • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی
 • کارشناس اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

 

مهدی سعیدی کوشا

سمت: نایب رئیس هیأت مدیره، عضو غیر موظف

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

گزیده سوابق:

 • معاون مالی و اداری شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر
 • عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت سبدگردان کوروش
 • عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 • معاون برنامه ریزی مالی بانک ملت
 • معاون مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت

 

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

سمت: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی

گزیده سوابق:

 • عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‏ گذاری امید
 • عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
 • مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیتۀ استخدام:

این کمیته نظارت بر تنظیم و انتشار آگهی استخدام، نظارت بر نحوۀ برگزاری آزمون‌های شخصیتی و توانایی ذهنی، انجام مصاحبه‌های تخصصی و تصمیم‌گیری نهایی در مورد جذب و استخدام داوطلبان را برعهده دارد.

 

کمیتۀ رفاهی و تسهیلات:

وظیفۀ این کمیته، نظارت بر حسن انجام و اجرای امکانات رفاهی و گسترش هر چه بیشتر رفاه در شرکت و همچنین ارتقای سطح کیفی و کمی امکانات و تصمیم‌گیری در خصوص تسهیلات مالی است.